KIBD-198 ERIKA 8時間-高画質-特別編2015年11月14日

KIBD-198 ERIKA 8時間-高画質-特別編2015年11月14日

因思此证治愈甚的,何至如此反复。目系神经连于脑,脑部因热生炎,病及神经,必生眼疾。

抑别有所见而云然乎?愚自临证以来,凡遇肝气虚弱不能条达,用一切补肝之药皆不效,重用黄为主,而少佐以理气之品,服之复杯即见效验,彼谓肝虚无补法者,原非见道之言也。

按∶此方用之数次,颇有效验。 不知赭石性至和平,虽重坠下行,而不伤气血。

然产后之风,易入亦易出,凡有外感之邪,俱不必祛风。上所录诸案,其为证不同,然皆兼有外感实热者也。

黄∶性温,味微甘。高××用赭石二两,人参六钱为方煎服,顿觉窒塞之物降至下焦。

过三点钟,若腹中不觉转动,欲大便者,再温服余一盅。愚曰,单用生石膏二两,煎取清汁,徐徐温饮之,即可不吐。

Leave a Reply